Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH

kierunek: rzeźba


Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat


Kierunek:  rzeźba


I.
Terminy egzaminów – czerwiec/ wrzesień*

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem


Podstawą zestawu prezentacyjnego są prace własne rysunkowe oraz inne, które wykazują zainteresowanie i predyspozycje kandydata w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (rzeźba, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze, a także malarstwo, fotografia, film itd.).

Prace należy przedstawić w formie dokumentacji zapisanej cyfrowo. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji na własnym nośniku cyfrowym i z użyciem własnego urządzenia do odtwarzania danych, z wyłączeniem smartfonów i innych urządzeń o przekątnej ekranu mniejszej, niż 10 cali. W przypadku braku własnego urządzenia kandydat ma prawo do przedstawienia prezentacji na urządzeniu będącym w dyspozycji Komisji, jednak Uczelnia nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jakość prezentacji. Opcjonalnie w trakcie prezentacji można przedstawić oryginały prac.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut


Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
30 pkt.
razem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 15.

* – Termin wrześniowy rekrutacji jest przewidziany tylko w przypadku niewypełnienia w czerwcu wymaganej minimalnej liczby osób do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia, kierunek: rzeźba.

Zadania i pytania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów.

 


 

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek: rzeźba


O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
b) absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub równorzędnych.


I. Terminy egzaminów – lipiec / wrzesień *

II. Przebieg egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata


Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem połączona z prezentacją dorobku artystycznego.

Podstawą zestawu prezentacyjnego są prace własne rzeźbiarskie oraz inne, które wykazują zainteresowanie i predyspozycje kandydata w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (rysunek, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze, a także malarstwo, fotografia, film itd.).

Prace należy przedstawić w formie dokumentacji zapisanej cyfrowo. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji na własnym nośniku cyfrowym i z użyciem własnego urządzenia do odtwarzania danych, z wyłączeniem smartfonów i innych urządzeń o przekątnej ekranu mniejszej, niż 10 cali.

W przypadku braku własnego urządzenia kandydat ma prawo do przedstawienia prezentacji na urządzeniu będącym w dyspozycji Komisji, jednak Uczelnia nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jakość prezentacji. Opcjonalnie w trakcie prezentacji można przedstawić oryginały prac.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata
30 pkt.
razem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 15.

* – Termin wrześniowy rekrutacji jest przewidziany tylko w przypadku niewypełnienia w lipcu wymaganej minimalnej liczby osób do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia, kierunek: rzeźba.

Zadania i pytania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów.
 

informator