Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

kierunek: architektura wnętrz

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat


Kierunek
: architektura wnętrz

I. Terminy egzaminów – czerwiec – lipiec/ wrzesień*

* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu - lipcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem


Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów.

Rozmowa obejmująca omówienie tematyki i techniki prezentowanych prac oraz zainteresowań kandydata.

Komisja może poprosić o wykonanie szybkiego szkicu przedmiotu znajdującego się w sali egzaminacyjnej.

Prezentowany zbiór prac musi zawierać:

 • 5 prac malarskich;
 • 10 prac rysunkowych;
 • wybór nie więcej niż 10 prac lub ich cykli wykonanych dowolną techniką (fotografia, rzeźba, instalacja, grafika użytkowa, grafika artystyczna, prace projektowe, rzemiosło artystyczne, inne prace przestrzenne, multimedia, animacja komputerowa itp.). W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. Prace lub cykle prac o niewielkich formatach należy zebrać tematycznie na planszach 100 cm x 70 cm. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

100 pkt.
razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek: architektura wnętrz

I. Terminy egzaminów – czerwiec – lipiec/ wrzesień *

* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu - lipcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem


Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.

Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Portfolio musi zawierać:

 • wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych;
 • dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne lub projektowe;
 • wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.

Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem

100 pkt.
razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.


 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

kierunek: wzornictwo

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat


Kierunek
: wzornictwo

I. Terminy egzaminów – czerwiec – lipiec/ wrzesień*

* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu - lipcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem


Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów.

Rozmowa obejmująca omówienie tematyki i techniki prezentowanych prac oraz zainteresowań kandydata.

Komisja może poprosić o wykonanie szybkiego szkicu przedmiotu znajdującego się w sali egzaminacyjnej.

Prezentowany zbiór prac musi zawierać:

 • 5 prac malarskich;
 • 10 prac rysunkowych;
 • wybór nie więcej niż 10 prac lub ich cykli wykonanych dowolną techniką (fotografia, rzeźba, instalacja, grafika użytkowa, grafika artystyczna, prace projektowe, rzemiosło artystyczne, inne prace przestrzenne, multimedia, animacja komputerowa itp.). W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. Prace lub cykle prac o niewielkich formatach należy zebrać tematycznie na planszach 100 cm x 70 cm. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

100 pkt.
razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek: wzornictwo

I. Terminy egzaminów – czerwiec – lipiec/ wrzesień *

* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu - lipcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem


Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.

Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Portfolio musi zawierać:

 • wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych;
 • dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne lub projektowe;
 • wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.

Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem

100 pkt.
razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.


 

informator