Wydział Tkaniny i Ubioru

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU

kierunek: tkanina i ubiór

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat


Kierunek
: tkanina i ubiór

I. Terminy egzaminów – czerwiec

II. Przebieg egzaminu:


1) I etap - przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Teczka musi zawierać:

a) 10 prac rysunkowych studyjnych;

b) minimum 5 prac malarskich (technika dowolna).

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 50.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi: 20.

 


2) II etap - egzamin praktyczny z:

a) zadania projektowego

b) rysunku

c) malarstwa


Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 150.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

I etap przegląd prac kandydata 25 pkt.
I etap rozmowa z kandydatem 25 pkt.
II etap zadanie projektowe 50 pkt.
II etap rysunek 50 pkt.
II etap
malarstwo
50 pkt.
razem 200 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 105.

Z uwagi na limity miejsc w katedrach projektowych warunkiem przyjęcia na deklarowane specjalności jest uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby punktów z egzaminu wstępnego.

Zadania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów za zgodą Dziekana i kierowników katedr.



Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki

Kierunek: tkanina i ubiór


O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Tkaniny i Ubioru mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia lub niestacjonarnych I stopnia
Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;

b) absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunkach pokrewnych.


I. Terminy egzaminów – lipiec

II. Przebieg egzaminu:


1) Egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności

Sprawdzenie umiejętności artystycznych i projektowych kandydata poprzez rozwiązanie krótkich zadań projektowych.

2) Rozmowa z kandydatem, przegląd portfolio kandydata i ocena pracy egzaminacyjnej.

Portfolio będące autoprezentacją kandydata powinno zawierać dorobek projektowy zrealizowany w ramach dotychczasowych studiów lub w pracy zawodowej zgodny z deklarowaną specjalnością studiów II stopnia. Portfolio winno charakteryzować wiedzę i umiejętności kandydata na poziomie licencjackim z uwzględnieniem obszarów kształcenia odpowiadającym naukom humanistycznym, technicznym i sztuki.

 

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności 30 pkt., w tym:
identyfikacja problemu projektowego 10 pkt.
umiejętność formułowania wypowiedzi plastycznej 10 pkt.
oryginalność rozwiązania 10 pkt.
rozmowa z kandydatem i przegląd portfolio kandydata

40 pkt.
razem 70 pkt.

MMinimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 45.

Z uwagi na limity miejsc w katedrach projektowych warunkiem przyjęcia na deklarowane specjalności jest uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby punktów z egzaminu wstępnego.

Zadania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów za zgodą Dziekana i kierowników katedr.




 

Egzamin na studia niestacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Kierunek: tkanina i ubiór

I. Terminy egzaminów - lipiec/ wrzesień*

* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

II. Przebieg egzaminu:

1) Przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem


Teczka musi zawierać:

a) 10 prac rysunkowych studyjnych;

b) minimum 5 prac malarskich (technika dowolna).

2) Egzamin praktyczny z podstawy rysunku lub podstawy malarstwa (do wyboru przez kandydata)


Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem 20 pkt.
egzamin praktyczny z podstawy rysunku lub podstawy malarstwa
(do wyboru przez kandydata)

25 pkt.
razem 45 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 20.

Z uwagi na limity miejsc w katedrach projektowych warunkiem przyjęcia na deklarowane specjalności jest uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby punktów z egzaminu wstępnego.

Zadania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów za zgodą Dziekana i kierowników katedr.





Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki

Kierunek: tkanina i ubiór

O przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Tkaniny i Ubioru mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia lub niestacjonarnych I stopnia
Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi;

b) absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunkach pokrewnych.


I. Terminy egzaminów – wrzesień

II. Przebieg egzaminu:


1) Egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności

Sprawdzenie umiejętności artystycznych i projektowych kandydata poprzez rozwiązanie krótkich zadań projektowych.

2) Rozmowa z kandydatem, przegląd portfolio kandydata i ocena pracy egzaminacyjnej.

Portfolio będące autoprezentacją kandydata powinno zawierać dorobek projektowy zrealizowany w ramach dotychczasowych studiów lub w pracy zawodowej zgodny z deklarowaną specjalnością studiów II stopnia. Portfolio winno charakteryzować wiedzę i umiejętności kandydata na poziomie licencjackim z uwzględnieniem obszarów kształcenia odpowiadającym naukom humanistycznym, technicznym i sztuki.

 

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności 30 pkt., w tym:
identyfikacja problemu projektowego 10 pkt.
umiejętność formułowania wypowiedzi plastycznej 10 pkt.
oryginalność rozwiązania 10 pkt.
rozmowa z kandydatem i przegląd portfolio kandydata

40 pkt.
razem

70 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 45.

Z uwagi na limity miejsc w katedrach projektowych warunkiem przyjęcia na deklarowane specjalności jest uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby punktów z egzaminu wstępnego.


informator