Wydział Sztuk Wizualnych

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat


Kierunek:  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


I.
Terminy egzaminów – czerwiec/ wrzesień*

* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatemPrzegląd
samodzielnie zrealizowanych przez kandydata prac plastycznych.

Rozmowa służy omówieniu prezentowanych przez kandydata prac oraz motywów wyboru kierunku i specjalności. Powinna dać wyobrażenie o związanych z tym wyborem zainteresowaniach. Podczas rozmowy kandydat ma możliwość wykazania się zarówno wiedzą jak i oryginalnymi, indywidualnymi przemyśleniami na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką, uwzględniając zagadnienia związane z innymi dziedzinami twórczymi, takimi jak film, fotografia, teatr, muzyka, literatura.

Prezentowany zestaw prac powinien zawierać około 15 prac wykonanych w zakresie dyscyplin artystycznych, takich jak np. rysunek, malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika, animacja komputerowa itp.


Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
60 pkt.
razem 60 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 15.


 

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek:
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

  1. Absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
  2. Absolwenci innych uczelni i wydziałów artystycznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny w zakresie sztuk wizualnych;
  3. Absolwenci uczelni posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków pokrewnych, których program obejmował kształcenie plastyczne i projektowe.

I. Terminy egzaminów – lipiec/wrzesień*

* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem


Podczas przeglądu prac kandydat przedstawia i omawia prace charakteryzujące jego dotychczasową działalność twórczą w co najmniej dwóch dyscyplinach artystycznych (około 10 – 15 prac), w szczególności prace składające się na dyplom licencjacki lub magisterski.

Podczas rozmowy kandydat opisuje w kontekście przedstawianych prac własne doświadczenia zawodowe oraz określa obszar zainteresowań w zakresie wiedzy o sztuce i kulturze.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
30 pkt.
razem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 10.


 

informator