Wydział Malarstwa i Rysunku

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU

kierunek: malarstwo

Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek
: malarstwo

I. Terminy egzaminów – czerwiec/ wrzesień*

* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu

II. Przebieg egzaminu:


1) I etap - przegląd prac kandydata


Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów teczkę zawierającą prace malarskie i rysunkowe wykonane w dowolnej technice w ilości minimum 10 sztuk (5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych), a także szkice malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo dokumentację innych działań artystycznych m.in. fotografię, grafikę artystyczną, projekty graficzne itd. Prace powinny być podpisane przez kandydata i datowane.

Na podstawie tych prac kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Osiągnięcie co najmniej 3 punktów ostatecznie decyduje o dopuszczeniu kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 10.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi: 3.


2) II etap - egzamin praktyczny z:

a) malarstwa

b) rysunku


Egzamin praktyczny składa się z 2 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.


Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 60.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

I etap przegląd prac kandydata 10 pkt.
II etap malarstwo 30 pkt.
II etap
rysunek
30 pkt.
razem 70 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 30.


informator