Wydział Grafiki i Malarstwa

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN WSTĘPNY NA WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA

kierunek: grafika

Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek
: grafika

I. Terminy egzaminów – czerwiec

II. Przebieg egzaminu:


1) I etap - przegląd prac kandydata


Kandydat przedstawia obowiązkowo zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich (sygnowanych swoim nazwiskiem i rokiem wykonania).

Teczka ma zawierać minimum 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych (prace mogą być wykonane w różnych technikach i formatach).

Kandydat może zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w innych mediach i technikach takich jak np. fotografia, grafika artystyczna, projekty graficzne itd. Na podstawie tych prac Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku artystycznego
i przydziela odpowiednio od 1 do 10 punktów. Osiągnięcie co najmniej 3 punktów ostatecznie decyduje o dopuszczeniu kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 10.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi: 3.


2) II etap - egzamin praktyczny z:

a) kompozycji

b) rysunku

c) malarstwa


Egzamin praktyczny składa się z 3 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z kompozycji, rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.


Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 60.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

I etap przegląd prac kandydata 10 pkt.
II etap kompozycja 20 pkt.
II etap rysunek 20 pkt.
II etap
malarstwo
20 pkt.
razem 70 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 33.Egzamin na studia niestacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat


Kierunek: grafika

I. Terminy egzaminów – lipiec/ wrzesień*

* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata


Kandydat przedstawia minimum 3 swoje prace malarskie, 3 prace rysunkowe oraz 3 prace z zakresu projektowania graficznego.

Kandydat może zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w innych mediach i technikach takich jak np. fotografia, grafika artystyczna, projekty graficzne itd.

Prace winny być sygnowane nazwiskiem kandydata i rokiem wykonania. Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku studiów i przydziela odpowiednią liczbę punktów od 1 do 30.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata
30 pkt.
razem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17.


 

Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki


Kierunek:
grafika

I. Terminy egzaminów – wrzesień

II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata


Kandydat przedstawia minimum 12 swoich prac (nie mniej niż 4 prace rysunkowe, 4 prace malarskie oraz co najmniej 4 prace z dziedziny projektowania graficznego).

Kandydat może zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w innych mediach i technikach takich jak np. fotografia, grafika artystyczna, rzeźba itd.

Prace winny być sygnowane nazwiskiem kandydata i rokiem wykonania. Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku studiów i przydziela odpowiednią liczbę punktów od 1 do 30.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

przegląd prac kandydata
30 pkt.
razem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17.


 

informator