FAQ

Jestem w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego (nie plastycznego). Od początku klasy pierwszej chodzę na zajęcia z rysunku. Uczęszczam tam ze względu na to, że chciałam iść na architekturę. Czy mam szansę zdać egzaminy wstępne na ASP czy potrzebna jest też wiedza teoretyczna jaką posiadają uczniowie liceów plastycznych?

Podstawą przyjęcia do ASP jest zdanie egzaminu praktycznego oraz posiadanie świadectwa dojrzałości. Wiedza teoretyczna nie jest punktowana podczas egzaminu. Jednak jej znajomość w ogólnym zakresie jest mile widziana.

Czy szkoła zapewnia choć częściowo materiały do zajęć, czy o wszystko trzeba zadbać samemu?

W zależności od rodzaju zajęć uczelnia zapewnia część potrzebnych materiałów. Szczegóły będą wyjaśniane na pierwszych zajęciach w październiku.

Jak powinna wyglądać teczka?

Dokładna zawartość teczki uzależniona jest od wydziału i kierunku, na którym Kandydat chce podjąć naukę – szczegóły znajdują się na stronie uczelni: www.asp.lodz.pl w zakładce Rekrutacja.

Na, którym roku wybiera się specjalizację na Wydziale Tkaniny i Ubioru?

Specjalność na Wydziale Tkanina i Ubiór wybiera się podczas procesu rekrutacji. Zasady rekrutacji są dostępne na stronie uczelni: www.asp.lodz.pl w zakładce Rekrutacja.

Jak wygląda egzamin na Wydziale Grafiki i Malarstwa?

Warunkiem przyjęcia na studia na wydział Grafiki jest egzamin składający się z dwóch części: 1. teczka - przegląd prac kandydata, 2. egzamin praktyczny - szczegóły dostępne będą na stronie uczelni: www.asp.lodz.pl w zakładce Rekrutacja.

Czy podczas rozmowy i prezentacji prac obowiązuje historia sztuki? Czy wymagana jest ocena na świadectwie maturalnym z historii sztuki?

Nie. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki ani ocena na świadectwie maturalnym.

Czy brane są pod uwagę oceny na świadectwie maturalnym?

Nie. Na całkowitą liczbę punktów przyznanych za egzamin oceny na świadectwie maturalnym nie mają wpływu. Oceniane są tylko i wyłącznie egzaminy praktyczne.

Czy prowadzone są kursy dla kandydatów?

Tak. ASP co roku organizuje kursy przygotowujące do egzaminów na studia. Kursy obejmują tematykę egzaminów praktycznych (rysunek, malarstwo, projektowanie lub kompozycja i prowadzone są przez wykładowców uczelni. Kursy odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.
Więcej informacji znajduje się w zakładce Rekrutacja – Kursy/konsultacje na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl

end faq

informator