Kierunek Rzeźba

Zasady rekrutacji na kierunek Rzeźba

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
NA KIERUNEK RZEŹBA

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak będzie przebiegał egzamin.


Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Terminy egzaminów – czerwiec/ wrzesień*
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Egzamin ma formę prezentacji prac, która nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

Twoja teczka powinna zawierać własne prace rysunkowe oraz inne, które wskazują na zainteresowanie i predyspozycje w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (rzeźba, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze, a także malarstwo, fotografia, film itd.).

PAMIĘTAJ (!!!) Prace należy przedstawić w formie dokumentacji zapisanej cyfrowo. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji na własnym nośniku cyfrowym i z użyciem własnego urządzenia do odtwarzania danych, z wyłączeniem smartfonów i innych urządzeń o przekątnej ekranu mniejszej niż 10 cali. W przypadku braku własnego urządzenia kandydat ma prawo do przedstawienia prezentacji na urządzeniu będącym w dyspozycji komisji rekrutacyjnej, jednak Uczelnia nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jakość prezentacji. Opcjonalnie w trakcie prezentacji można przedstawić oryginały prac.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 30 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 15.


Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek rzeźba mogą ubiegać się:

  1. absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
  2. absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub równorzędnych.

Terminy egzaminów – lipiec / wrzesień *
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

Przebieg egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata

Egzamin ma formę rozmowy z kandydatem połączonej z prezentacją dorobku artystycznego.

Podstawą zestawu prezentacyjnego są własne prace rzeźbiarskie oraz inne, które wykazują zainteresowanie i predyspozycje kandydata w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (rysunek, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze, a także malarstwo, fotografia, film itd.).

Prace należy przedstawić w formie dokumentacji zapisanej cyfrowo. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji na własnym nośniku cyfrowym i z użyciem własnego urządzenia do odtwarzania danych, z wyłączeniem smartfonów i innych urządzeń o przekątnej ekranu mniejszej niż 10 cali. W przypadku braku własnego urządzenia kandydat ma prawo do przedstawienia prezentacji na urządzeniu będącym w dyspozycji komisji rekrutacyjnej, jednak Uczelnia nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jakość prezentacji. Opcjonalnie w trakcie prezentacji można przedstawić oryginały prac.
Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 30 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 15.

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer