Kierunek Architektura Wnętrz

Zasady rekrutacji na kierunek Architektura Wnętrz

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
NA KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak będzie przebiegał egzamin.


Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Terminy egzaminów – czerwiec – lipiec/ wrzesień*
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu – lipcu

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Egzamin ma formę przeglądu samodzielnie wykonanych prac plastycznych, ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów. Teczka, którą zaprezentujesz musi zawierać 10 dowolnych prac plastycznych lub projektowych.

PAMIĘTAJ (!!!) W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Podczas rozmowy z komisją rekrutacyjną przedstawisz swoje prace, omówisz ich tematykę oraz wykorzystane techniki. Przedstawisz również swoje zainteresowania.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 100 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40


Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

Terminy egzaminów – czerwiec – lipiec/ wrzesień *
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu - lipcu

Przebieg egzaminu: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem

Egzamin ma formę przeglądu prac zawartych w portfolio dokumentującym osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.
Portfolio musi zawierać wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych. Niezbędna jest też dokumentacja ostatniej pracy dyplomowej, wieńczącej studia artystyczne lub projektowe. Załącz także wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.

PAMIĘTAJ (!!!) Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Podczas rozmowy z komisją rekrutacyjną przedstawisz swoje oczekiwania związane z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakres i tematykę planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 100 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer