Kierunek Tkanina i Ubiór

Zasady rekrutacji na kierunek Tkanina i Ubiór

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
NA KIERUNEK TKANINA I UBIÓR

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak będzie przebiegał egzamin.

 


Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

 

Terminy egzaminów – czerwiec
Przebieg egzaminu:

1 etap – przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

 • obowiązkowo przygotuj zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich. Teczka musi zawierać 10 prac rysunkowych studyjnych i minimum 5 prac malarskich (prace malarskie - technika dowolna).

W 1 etapie egzaminu wstępnego możesz łącznie otrzymać maksymalnie 50 punktów (maksymalnie 25 punktów za przegląd prac i maksymalnie 25 punktów za rozmowę). Osiągnięcie co najmniej 20 punktów pozwoli ci na przystąpienie do 2 etapu egzaminu wstępnego.

2 etap - egzamin praktyczny z:

 1. zadania projektowego
 2. malarstwa
 3. rysunku

Egzamin praktyczny składa się z 3 części. Na każdym z nich będziesz wykonywał odpowiednie zadania z zadania projektowego, rysunku i malarstwa.

Pamiętaj(!!!) Na egzamin praktyczny przynieś ze sobą przybory, które są niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Komisja rekrutacyjna poda listę przyborów do wiadomości na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 2 etapie egzaminu wstępnego to 150 – po 50 za każdą z części.

UWAGA (!!!) Podczas całego egzaminu (łącznie za 1 i 2 etap) możesz otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 105.

 

 


Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek tkanina i ubiór mogą ubiegać się:

 1. absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia lub niestacjonarnych I stopnia Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
 2. absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunkach pokrewnych.

 

Terminy egzaminów – lipiec

Przebieg egzaminu:

1 część - egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności

Zostaniesz poproszony o zrealizowanie krótkich zadań projektowych. Ten egzamin sprawdza twoje umiejętności artystyczno-projektowe.

Pamiętaj(!!!) Na egzamin praktyczny przynieś ze sobą przybory, które są niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Komisja rekrutacyjna poda listę przyborów do wiadomości na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl.

Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 1 części egzaminu wstępnego to 30 – po 10 punktów za identyfikację problemu projektowego, umiejętność formułowania wypowiedzi plastycznej, oryginalność rozwiązania.

2 część - rozmowa z kandydatem, przegląd portfolio i ocena pracy egzaminacyjnej.

 • Portfolio powinno być formą twojej autoprezentacji, która pokaże w pełni twoje umiejętności oraz zdolności artystyczno-projektowe. Portfolio powinno zawierać dobrej jakości dokumentację dorobku projektowego zgodnego z deklarowaną specjalnością studiów II stopnia. Prace zawarte w dokumentacji powinny być zrealizowane przez kandydata w ramach dotychczasowych studiów, pracy zawodowej lub działalności artystyczno-projektowej.

Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 2 części egzaminu wstępnego to 40.

UWAGA (!!!) Podczas całego egzaminu (łącznie za 1 i 2 część) możesz otrzymać maksymalnie 70 punktów.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 45.

 


 

Egzamin na studia niestacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Terminy egzaminów - lipiec/ wrzesień*
* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

Przebieg egzaminu:

1 część - przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

 • obowiązkowo przygotuj zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich. Teczka musi zawierać 10 prac rysunkowych studyjnych i minimum 5 prac malarskich (prace malarskie - technika dowolna).

W 1 części egzaminu wstępnego możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów.

2 część - egzamin praktyczny z podstawy rysunku lub podstawy malarstwa (do wyboru przez kandydata)

Pamiętaj(!!!) Na egzamin praktyczny przynieś ze sobą przybory, które są niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Komisja rekrutacyjna poda listę przyborów do wiadomości na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl.

Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 2 części egzaminu wstępnego to 25.

UWAGA (!!!) Podczas całego egzaminu (łącznie za 1 i 2 część) możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 20.

 


 

Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia na kierunek tkanina i ubiór mogą ubiegać się:

 1. absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia lub niestacjonarnych I stopnia Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
 2. absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunkach pokrewnych. Terminy egzaminów - lipiec/ wrzesień*

* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

Przebieg egzaminu:

1 część - egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności

Zostaniesz poproszony o zrealizowanie krótkich zadań projektowych. Ten egzamin sprawdza twoje umiejętności artystyczno-projektowe.

Pamiętaj(!!!) Na egzamin praktyczny przynieś ze sobą przybory, które są niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Komisja rekrutacyjna poda listę przyborów do wiadomości na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl.

Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 1 części egzaminu wstępnego to 30 – po 10 punktów za identyfikację problemu projektowego, umiejętność formułowania wypowiedzi plastycznej, oryginalność rozwiązania.

2 część - rozmowa z kandydatem, przegląd portfolio i ocena pracy egzaminacyjnej.

 • Portfolio powinno być formą twojej autoprezentacji, która pokaże w pełni twoje umiejętności oraz zdolności artystyczno-projektowe. Portfolio powinno zawierać dobrej jakości dokumentację dorobku projektowego zgodnego z deklarowaną specjalnością studiów II stopnia. Prace zawarte w dokumentacji powinny być zrealizowane przez kandydata w ramach dotychczasowych studiów, pracy zawodowej lub działalności artystyczno-projektowej.

Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 2 części egzaminu wstępnego to 40.

UWAGA (!!!) Podczas całego egzaminu (łącznie za 1 i 2 część) możesz otrzymać maksymalnie 70 punktów.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 45.

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer