Kierunek Malarstwo

Zasady rekrutacji na kierunek Malarstwo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
NA KIERUNEK MALARSTWO

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak będzie przebiegał egzamin.


Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister

Terminy egzaminów – czerwiec/ wrzesień*
* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu

Przebieg egzaminu:

1 etap - przegląd prac kandydata

  • Obowiązkowo przygotuj zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich Teczka musi zawierać minimum 10 prac (minimum 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych) – prace mogą być wykonane w dowolnej technice. Należy również dołączyć szkice malarskie i rysunkowe.
  • Masz możliwość, by zaprezentować dodatkowo dokumentację innych działań artystycznych m.in. fotografię, grafikę artystyczną, projekty graficzne itd.
    Wszystkie prezentowane prace powinny być podpisane przez kandydata i datowane.

W 1 etapie egzaminu wstępnego możesz otrzymać maksymalnie 10 punktów. Osiągnięcie co najmniej 3 punktów pozwoli ci na przystąpienie do 2 etapu egzaminu wstępnego.

2 etap - egzamin praktyczny z:

  1. malarstwa
  2. rysunku

Egzamin praktyczny składa się z 2 części. Na każdym z nich będziesz wykonywał odpowiednie zadania z rysunku i malarstwa. Egzamin praktyczny pozwoli ocenić twoje zdolności i umiejętności.

Pamiętaj(!!!) Na egzamin praktyczny przynieś ze sobą przybory, które są niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Komisja rekrutacyjna poda listę przyborów do wiadomości na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 2 etapie egzaminu wstępnego to 60 – po 30 za każdą z części.

UWAGA (!!!) Podczas całego egzaminu (łącznie za 1 i 2 etap) możesz otrzymać maksymalnie 70 punktów.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 30.

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer