Kierunek Grafika

Zasady rekrutacji na kierunek Grafika

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
NA KIERUNEK GRAFIKA

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak będzie przebiegał egzamin.


Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister

Terminy egzaminów – czerwiec

Przebieg egzaminu:

1 etap - przegląd prac kandydata

  • Obowiązkowo przygotuj zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich (sygnowanych swoim nazwiskiem i rokiem wykonania). Teczka musi zawierać minimum 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych (prace mogą być wykonane w różnych technikach i formatach).
  • Masz możliwość, by zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w dowolnie wybranych mediach i technikach takich jak np. fotografia, grafika artystyczna, projekty graficzne itd.
  • Na podstawie tych prac komisja rekrutacyjna rozpoznaje twoje umiejętności i predyspozycje do wybranego kierunku artystycznego.

W 1 etapie egzaminu wstępnego możesz dostać maksymalnie 10 punktów. Osiągnięcie co najmniej 3 punktów pozwoli ci na przystąpienie do 2 etapu egzaminu wstępnego.

2 etap - egzamin praktyczny z:

  1. kompozycji
  2. rysunku
  3. malarstwa

Egzamin praktyczny składa się z 3 części. Na każdym z nich będziesz wykonywał odpowiednie zadania z kompozycji, rysunku i malarstwa. Egzamin praktyczny pozwoli ocenić twoje zdolności i umiejętności.

Pamiętaj (!!!) Na egzamin praktyczny przynieś ze sobą przybory, które są niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Komisja rekrutacyjna poda listę przyborów do wiadomości na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać w 2 etapie egzaminu wstępnego to 60 – po 20 za każdą z części.

UWAGA (!!!) Podczas całego egzaminu (łącznie za 1 i 2 etap) możesz otrzymać maksymalnie 70 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 33.


Egzamin na studia niestacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Terminy egzaminów – lipiec/ wrzesień*
* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata

  • Obowiązkowo przygotuj zestaw swoich prac rysunkowych, malarskich i prac z zakresu projektowania graficznego (sygnowanych swoim nazwiskiem i rokiem wykonania). Teczka musi zawierać minimum 3 prace malarskie, 3 prace rysunkowe oraz 3 prace z zakresu projektowania graficznego.
  • Masz możliwość, by zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w dowolnie wybranych mediach i technikach takich jak np. fotografia, grafika artystyczna, projekty graficzne itd. Na podstawie tych prac komisja rekrutacyjna rozpoznaje twoje umiejętności i predyspozycje do wybranego kierunku studiów.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 30 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17


Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

Terminy egzaminów – wrzesień

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata

  • Obowiązkowo przygotuj zestaw swoich prac rysunkowych, malarskich i prac z zakresu projektowania graficznego (sygnowanych swoim nazwiskiem i rokiem wykonania). Teczka musi zawierać minimum 12 prac (nie mniej niż 4 prace malarskie, 4 prace rysunkowe oraz co najmniej 4 prace z zakresu projektowania graficznego).
  • Masz możliwość, by zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w dowolnie wybranych mediach i technikach takich jak np. fotografia, grafika artystyczna, rzeźba itd. Na podstawie tych prac komisja rekrutacyjna rozpoznaje twoje umiejętności i predyspozycje do wybranego kierunku studiów.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 30 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer