Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zasady rekrutacji na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
NA KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak będzie przebiegał egzamin.


Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Terminy egzaminów – czerwiec/ wrzesień*
* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w czerwcu

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Egzamin ma formę przeglądu prac samodzielnie zrealizowanych i rozmowy, podczas której omówisz prezentowane przez siebie prace oraz powiesz czym kierowałeś się dokonując wyboru takiego kierunku studiów i specjalności. Podczas rozmowy masz możliwość wykazania się zarówno wiedzą jak i oryginalnymi, indywidualnymi przemyśleniami na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką, uwzględniając zagadnienia związane z innymi dziedzinami twórczymi, takimi jak film, fotografia, teatr, muzyka, literatura.

Twoja teczka powinna zawierać przynajmniej 15 prac wykonanych w zakresie dyscyplin artystycznych, takich jak np. rysunek, malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika, animacja komputerowa itp.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 100 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 25.


Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

  • Absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
  • Absolwenci innych uczelni i wydziałów artystycznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny w zakresie sztuk wizualnych;
  • Absolwenci uczelni posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków pokrewnych, których program obejmował kształcenie plastyczne i projektowe.

Terminy egzaminów – lipiec/wrzesień*
* dodatkowy termin, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w lipcu

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Egzamin ma formę przeglądu prac. Podczas przeglądu prac przedstawisz oraz omówisz swoje prace, które mają scharakteryzować twoją dotychczasową działalność twórczą. Teczka powinna zawierać prace wykonane w co najmniej dwóch dyscyplinach artystycznych (około 10 – 15 prac), a w szczególności prace składające się na dyplom licencjacki lub magisterski.

Podczas rozmowy z komisją rekrutacyjną twoim zadaniem jest opisać, w kontekście przedstawianych prac, własne doświadczenia zawodowe oraz określić obszar zainteresowań w zakresie wiedzy o sztuce i kulturze.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 60 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 20.

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer