ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020Rekrutacja on-line

Myślisz o podjęciu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi?

Kierunki studiów, które oferuje uczelnia to:

 • architektura wnętrz – studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia stacjonarne II stopnia (4 semestry)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia stacjonarne II stopnia (4 semestry)
 • grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie, studia niestacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia niestacjonarne II stopnia (4 semestry)
 • malarstwo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • rzeźba – studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia stacjonarne II stopnia (4 semestry)
 • tkanina i ubiór – studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia stacjonarne II stopnia (4 semestry), studia niestacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia niestacjonarne II stopnia (4 semestry)
 • wzornictwo – studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów), studia stacjonarne II stopnia (4 semestry).

Gdy znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, nie zwlekaj!

Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl
System Elektronicznej Rekrutacji zostanie uruchomiony w maju.

Serdecznie zapraszamy!!!

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rejestrację kandydatów na I rok studiów drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.


Jak zostać kandydatem na studia?

Abyś mógł zostać kandydatem na studia wykonaj następujące czynności:

zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl i wykonaj w tym systemie następujące kroki:
- wybierz kierunek studiów w określonym terminie
terminy są podane na stronie: rekrutacja.asp.lodz.pl

- uzupełnij wszystkie wymagane dane osobowe

- wpisz adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny

- załaduj zdjęcie (obowiązkowo) – to zdjęcie będzie umieszczone w Twojej legitymacji studenckiej

- wnieś opłatę rekrutacyjną (150 zł).


Szczegóły pod adresem:

rekrutacja.asp.lodz.pl


Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji wynosi 150,00 zł.

Opłatę rekrutacyjną wnieś na indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku znajdziesz na swoim koncie rejestracyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Pamiętaj, że numer konta będzie dostępny w systemie, gdy wcześniej wybierzesz kierunek studiów.

Jeżeli dokonujesz opłaty rekrutacyjnej z innego rachunku niż w walucie PLN (zł), przed numerem rachunku bankowego wpisz litery: PL oraz kod SWIFT GOSKPLPW.
Opłatę rekrutacyjną ureguluj najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Jeżeli uregulujesz opłatę rekrutacyjną, to poczekaj cierpliwie na jej zaksięgowanie przez Akademię.
Po zaksięgowaniu opłaty, otrzymasz status „Uregulowany”.
Sprawdź to po 2-3 dniach po dokonaniu wpłaty.


Jakie dokumenty rekrutacyjne należy składać?

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w miejscu: rekrutacja.asp.lodz.pl

Podanie o przyjęcie na studia pobierz ze swojego konta rejestracyjnego (zakładka Moje dokumenty).
Wszystkie dane wpisane przez Ciebie w elektronicznym formularzu, zostaną automatycznie umieszczone w podaniu.

Pamiętaj o podpisaniu podania we wszystkich wymaganych miejscach.

DOKUMENTY BĘDĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA, GDY OTRZYMASZ W SYSTEMIE STATUSU „KANDYDAT”.


Tłumaczenie dokumentów

Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do złożenia świadectw/dyplomów i dokumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce;
  albo
 • sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


Legalizacja dokumentów

Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Studia w ASP w Łodzi prowadzone są w języku polskim

Egzamin wstępny na studia w ASP w Łodzi musisz zdawać w języku polskim.


Jaki certyfikat znajomości języka polskiego należy dostarczyć?

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
lub
2) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art.11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.


Jeżeli nie posiadasz żadnego z takich certyfikatów, to komisja rekrutacyjna w czasie egzaminu wstępnego oceni na postawie rozmowy z Tobą przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego w celu podjęcia studiów w języku polskim. Komisja wyda odpowiednie zaświadczenie. Takie zaświadczenie zostanie po egzaminie dołączone do Twoich dokumentów rekrutacyjnych.


Przebieg egzaminów wstępnych

Przebieg egzaminów wstępnych na kierunki studiów określony został w Zasadach rekrutacji (sprawdź na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Zasady rekrutacji).

Do ASP w Łodzi cudzoziemcy zdają takie same egzaminy wstępne i są przyjmowani w takim samym limicie jak Polacy.

Egzaminy wstępne na kierunki:

 • architektura wnętrz
 • grafika
 • malarstwo
 • rzeźba
 • tkanina i ubiór
 • wzornictwo

odbywają się w budynku Akademii przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Egzaminy wstępne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbywają się w budynku Akademii przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi.

Termin egzaminu wstępnego sprawdź na swoim indywidualnym koncie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 2 dni przed egzaminem.
Uczelnia poda ten termin w systemie najpóźniej 2 dni przed egzaminem.
Uwaga! Uczelnia nie wyśle do Ciebie e-maila informującego o wyznaczonym terminie egzaminu wstępnego.
Na egzamin wstępny zgłoś się najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Musisz mieć ze sobą paszport lub dowód osobisty.
Nie przysyłaj wcześniej swoich prac (na „teczkę”). Swoje prace musisz przynieść osobiście w wyznaczonym terminie
egzaminu wstępnego „przegląd prac kandydata”/ „przegląd portfolio kandydata”.
Nie będą oceniane prace wysłane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, ani dostarczone przez inne osoby.
Na każdym etapie egzaminu wstępnego („przegląd prac kandydata”/ „przegląd portfolio kandydata”, egzamin praktyczny) musisz być obecny.
Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych znajdziesz na stronie: www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Harmonogram rekrutacji.

Na egzamin w części praktycznej na kierunki:

 • grafika
 • malarstwo
 • tkanina i ubiór

weź ze sobą przybory i materiały wskazane przez uczelnię.
Wykaz materiałów znajdziesz na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Ogłoszenia rekrutacyjne.


Wyniki egzaminów wstępnych

Wynik egzaminu wstępnego sprawdzisz na swoim koncie rejestracyjnym. Wyniki będą dostępne w systemie w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.
Natomiast listy osób:

 • dopuszczonych/niedopuszczonych do II etapu rekrutacji;
 • zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia
 • przyjętych/nieprzyjętych na studia

znajdziesz na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Wyniki rekrutacji.
Listy będą publikowane przez uczelnię w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych/nieprzyjętych na wybrany przez Ciebie kierunek studiów, uczelnia wyśle decyzję na Twój adres korespondencyjny.

W sprawach dotyczących studiów (np. terminy rozpoczęcia zajęć, plany zajęć, odbiór legitymacji) zgłaszaj się do swojego dziekanatu.


Odbiór prac egzaminacyjnych

Jeżeli przystępowałeś/aś do wstępnych egzaminów praktycznych na kierunek malarstwo lub grafika lub tkanina i ubiór, to jesteś zobowiązany do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej.

Oryginalne egzemplarze prac, wykonane podczas egzaminu praktycznego, będą wydawane przez Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku w budynku ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Terminy odbioru prac zostaną podane w czasie egzaminu praktycznego.

Jeżeli oryginalne egzemplarze prac nie zostaną odebrane przez Ciebie w wyżej wskazanym terminie, prace zostaną zniszczone.


Zakwaterowanie w akademiku

Jeżeli jesteś zainteresowany noclegiem w Domu Studenta ASP w Łodzi w czasie trwania egzaminów wstępnych, zadzwoń pod numer telefonu: +48 696 074 138.
Jeżeli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Domu Studenta na czas studiów, wyślij wniosek (skan) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia:

 • 25 lipca (rekrutacja na studia w czerwcu-lipcu)
 • 25 września (rekrutacja na studia we wrześniu).

Wniosek o przyznanie miejsca oraz szczegóły dotyczące zakwaterowania w Domu Studenta znajdziesz na stronie Uczelni: www.asp.lodz.pl

Dom Studenta
ul. Młynarska 42A, 91-838 Łódź
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Opłaty za akademik nie wpłacaj na konto rekrutacyjne.


Na jakich zasadach możesz podjąć studia?

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi podejmowania studiów w Polsce.
Cenne wskazówki znajdziesz na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl

Oto kilka z nich:

W jaki sposób podjąć studia I stopnia lub jednolite?

Przyjęcie kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia lub studia jednolite na polskiej uczelni uzależnione jest od posiadania świadectwa, które zostało w Polsce uznane na podstawie umów międzynarodowych lub w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe informacje na temat procedur uznawania zagranicznych świadectw znajdują się na stronie: men.gov.pl

Informacji na temat zasad uznawania w Polsce zagranicznych świadectw szkolnych udziela Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: 22 34 74 312, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )


W jaki sposób podjąć studia II stopnia?

Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w polskiej uczelni, jeśli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów na tym poziomie w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie,
 • jest objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej uznawalności wykształcenia (sprawdź wykaz umów).


WAŻNE

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

 • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:

1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

 • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi systemów edukacji poszczególnych państw, gdzie również znajdują się informacje na temat możliwości uznania konkretnych dyplomów.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.Natomiast podstawy prawne dotyczące kształcenia cudzoziemców w Polsce oraz zasady zwolnienia z opłat za studia stacjonarne podaje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1668):


Art. 323. 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:


1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra;

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2. Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.

3. Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 324. 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 2, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

1) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;

2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2–7 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1.

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650).
190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer