OpłatyAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi podaje wysokość opłaty za kształcenie studentów cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie:
opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. – pobierz.pdf

Załącznik nr 1 – wysokość czesnego, pobieranego od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku grafika od roku akademickiego 2019/2020– pobierz.pdf

Załącznik nr 1a – wysokość czesnego, pobieranego od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku tkanina i ubiór od roku akademickiego 2019/2020– pobierz.pdf

Załącznik nr 2 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów cudzoziemców, za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunkach: grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2019/2020– pobierz.pdf

Załącznik nr 2a – wysokość opłaty, pobieranej od studentów cudzoziemców, za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunku: tkanina i ubiór od roku akademickiego 2019/2020– pobierz.pdf

Załącznik nr 3 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020– pobierz.pdf

Załącznik nr 4 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020– pobierz.pdf


190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer