OpłatyWysokości opłat za usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących i rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019 na studiach I, studiach II stopnia lub studiach jednolitych magisterskich – pobierz (pdf.)


informator