OpłatyInformujemy, że wysokości opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne pobierane od cudzoziemców, którzy podejmą studia na zasadach odpłatności zostaną podane do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2019 roku.


informator
spacer