Akty prawne

PROCES LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACH – zobacz poradnik (.pdf)

informator
spacer