Akty prawne

Ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku (obowiązuje od 1 maja 2014 roku)pobierz.pdf

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców studiów i szkoleń

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406; 2006 rok) – pobierz.pdf
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych - pobierz.pdf

 

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia - pobierz.pdf


Uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty - pobierz.pdf

Świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach - pobierz.pdf

informator