Wydział Sztuk Wizualnych

WYNIKI REKRUTACJI – 14 lipca 2017 r.
Wydział Sztuk Wizualnych - studia stacjonarne I stopnia, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Sztuk Wizualnych na podstawie wyników rekrutacji z dnia 3 lipca 2017 oraz złożonych przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych przedstawia:

  • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów przyjętych (specjalności) na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z egzaminu wstępnego, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (tzw. LISTA REZERWOWA) - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych (niezdany egzamin wstępny) na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych (nieobecni na egzaminie wstępnym) na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do 7 lipca 2017 przez osoby zakwalifikowane na studia) - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do 7 lipca 2017 przez osoby niezakwalifikowane na studia) - pobierz (.pdf)


Kandydatom przyjętym na studia przedstawiamy informację o uczelni - pobierz (.pdf)

Nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych został zakończony w dniu 14 lipca 2017 r.


Uwaga!

W związku ze zmianą polityki firmy Mozilla Firefox przeglądarka Firefox nie wyświetla zawartości plików pdf.
Prosimy o zapisywanie załączników w postaci plików pdf na dysku i przeglądanie ich poza przeglądarką Firefox lub skorzystanie z innej przeglądarki internetowej (np. Chrome).

 

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator