Wydział Grafiki i Malarstwa

WYNIKI REKRUTACJI – 14 lipca 2017 r.
Wydział Grafiki i Malarstwa - studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: grafika

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Grafiki i Malarstwa na podstawie wyników rekrutacji z dnia 3 lipca 2017 oraz złożonych przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych przedstawia:

  • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z egzaminu wstępnego, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika (tzw. LISTA REZERWOWA) - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych (niezdany egzamin wstępny) na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych (nieobecni na egzaminie wstępnym) na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych (niedopuszczeni do II etapu rekrutacji) na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika (niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do 7 lipca 2017 przez osoby zakwalifikowane na studia) - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek grafika (niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do 7 lipca 2017 przez osoby niezakwalifikowane na studia) - pobierz (.pdf)


Kandydatom przyjętym na studia przedstawiamy informację o uczelni - pobierz (.pdf)

Nabór na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunek: grafika został zakończony w dniu 14 lipca 2017 r.


Uwaga!

W związku ze zmianą polityki firmy Mozilla Firefox przeglądarka Firefox nie wyświetla zawartości plików pdf.
Prosimy o zapisywanie załączników w postaci plików pdf na dysku i przeglądanie ich poza przeglądarką Firefox lub skorzystanie z innej przeglądarki internetowej (np. Chrome).

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator