Informacje ogólne

Zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 166/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

Czytaj więcej...

Uchwała nr 165/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

Czytaj więcej...

Uchwała nr 167/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

Czytaj więcej...

Uchwała nr 135/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz dnia 18 grudnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Uchwała nr 134/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na I rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej...

Opłata rekrutacyjna w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Czytaj więcej...

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Uczelnia przedstawia wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Czytaj więcej...

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer