Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Informacje ogólne

Procedura potwierdzania efektów uczenia się jest formalnym procesem weryfikacji osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w systemie edukacji instytucjonalnej oraz edukacji nieformalnej tj. poza systemem studiów.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w 2017 roku uruchomiła procedurę potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się winien zostać złożony w terminie 
od 06 do 15 marca 2019 r. w sekretariacie dziekana danego wydziału.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z procedurą:

 • Uchwała nr 35/17/k16-20 Senatu z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie zmiany "Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się" – pobierz (.pdf)
  • Regulamin – pobierz (.pdf)
  • Wniosek o potwierdzenie (uznanie) efektów uczenia się [zal nr 1 do Regulaminu] – pobierz (.doc)
 • Uchwała nr 89/18/k16-20 Senatu z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie "Limitu przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz stacjonarne studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2017/2018 w ramach potwierdzania efektów uczenia się"pobierz (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 12/2018 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz Uczelnianej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia siępobierz (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 13/2018 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie procedury efektów uczenia się pobierz (.pdf)

Kierunki uprawnione do przeprowadzenia procedury efektów uczenia się

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA

 • Jednolite studia magisterskie [GRAFIKA] - pobierz (.pdf)
 • Jednolite studia magisterskie [MALARSTWO] - pobierz (.pdf)
 • Niestacjonarne studia I stopnia [GRAFIKA] - pobierz (.pdf)
 • Niestacjonarne studia II stopnia [GRAFIKA] - pobierz (.pdf)
 • Potwierdzenie efektów uczenia się - pobierz (.pdf)

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [I stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [II stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Weryfikacja efektów [I stopień] - pobierz (.pdf)
 • Weryfikacja efektów [II stopień] - pobierz (.pdf)

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

 • Architektura wnętrz [I stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Architektura wnętrz [II stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Wzornictwo [I stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Wzornictwo [II stopnia] - pobierz (.pdf)

WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU

 • Efekty kształcenia dla kierunku tkanina i ubiór (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) - pobierz (.pdf)
 • Lista przedmiotów, które można zaliczyć w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się [I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych] - pobierz (.pdf)
 • Lista przedmiotów, które można zaliczyć w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się [II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych] - pobierz (.pdf)

 

informator