Informacje ogólne

Odbiór prac egzaminacyjnych przez kandydata

Kandydat na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przystępujący do wstępnych egzaminów praktycznych, zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez Wydziałową Komisję ds. Naboru Kandydatów.

Czytaj więcej...

Kandydaci niepełnosprawni

Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją ds. Naboru Kandydatów po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu rekrutacji (pokój 310) z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu.

Czytaj więcej...

Olimpijczycy

Zasady rekrutacji finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego określone są odrębną Uchwałą Senatu.

 

Czytaj więcej...

Zasady naboru na studia niestacjonarne

Przyjęcie na studia niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019 bez egzaminu wstępnego

Czytaj więcej...

Czy wiesz jak zdobyć pieniądze na studia?

Wielu studentów ma problem ze sfinansowaniem swoich studiów. Istnieje jednak wiele możliwości, aby zdobyć pieniądze na studiowanie.

Czytaj więcej...

Badanie lekarskie kandydatów przyjętych na studia

Osobę, podejmującą studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, obowiązuje wykonanie badań lekarskich na podstawie skierowania wydanego przez Akademię.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Czytaj więcej...

informator