Odbiór prac egzaminacyjnych

Wszyscy kandydaci, którzy brali udział w egzaminie wstępnym w części praktycznej są zobowiązani do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej.

Oryginalne egzemplarze prac, wykonane podczas egzaminu praktycznego, będą wydawane przez Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku:

  • w dniu 11 października 2019 r. w sali 120 (budynek ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi – piętro I, pawilon B) w godzinach 10:00 – 15:00w przypadku egzaminu na kierunek: grafika (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

  • w dniu 9 października 2019 r. w sali 269 (budynek ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi – piętro II, pawilon E) w godzinach 10:00 – 12:00 – w przypadku egzaminu na kierunek: malarstwo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

  • w dniach 4, 5 listopada 2019 r. w sali 232 Tkalnia żakardowa (budynek ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi – piętro II, pawilon C1) w godzinach 10:00 – 12:00w przypadku egzaminu na kierunek: tkanina i ubiór (studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia).

Jeżeli oryginalne egzemplarze prac nie zostaną odebrane przez kandydata w wyżej wskazanym terminie, prace zostaną zniszczone.


190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer