Dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 sierpnia 2017 roku uruchamia dodatkowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018.

Pozostały jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne II stopnia)
 • tkanina i ubiór (studia stacjonarne II stopnia oraz niestacjonarne I stopnia)
 • wzornictwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
 • rzeźba (studia stacjonarne II stopnia)
 • grafika (studia niestacjonarne I stopnia)


Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji i wybrać kierunek studiów w terminie od 01.08.2017 r. do 13.09.2017 r.

Egzaminy wstępne odbędą się we wrześniu 2017 r.

Terminy elektronicznej rekrutacji kandydata
w ramach dodatkowego naboru
na studia I stopnia, Ii stopniA
na rok akademicki 2017/2018

Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, jest zobowiązana do zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl.

Terminy rekrutacji on-line dotyczą terminów, kiedy kandydat będzie mógł wybrać drogą elektroniczną dany kierunek studiów na danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i formie kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia) w ASP w Łodzi.

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA – KIERUNEK: GRAFIKA
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne II stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.

 

WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH – KIERUNEK: RZEŹBA
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne II stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.

 

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH – KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne II stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.

 

WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU – KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne II stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.
niestacjonarne I stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.

 

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: WZORNICTWO
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne I stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.
stacjonarne II stopnia 01 sierpnia 2017 r. 13 września 2017 r.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na studia
przez kandydatów obywateli polski
przez kandydatów CUDZOZIEMCÓW
W RAMACH DODATKOWEGO NABORU
na studia I stopnia, Ii stopnia
na rok akademicki 2017/2018

Dokumenty rekrutacyjne na studia stacjonarne I stopnia lub na studia niestacjonarne I stopnia składają wszyscy kandydaci.

Kandydat składa osobiście dokumenty rekrutacyjne w dniu egzaminu wstępnego (przegląd prac).
Składając dokumenty rekrutacyjne, kandydat ma obowiązek okazać dowód osobisty (lub paszport) oraz oryginał świadectwa dojrzałości.

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: WZORNICTWO
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
25 września 2017 r.
Sala 127, piętro I, pawilon C1,
Sala 310, piętro III, pawilon A (w przypadku cudzoziemców)

Studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA – KIERUNEK: GRAFIKA
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
18 września 2017 r.
Sala 310, piętro III, pawilon A
WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU – KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
23 września 2017 r.
Sala 269, piętro II, pawilon E

Dokumenty rekrutacyjne na studia stacjonarne II stopnia składają wszyscy kandydaci.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście. Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, inna osoba. Uczelnia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy składać w pokoju 310, piętro III lub można przesłać listem poleconym/kurierem do kancelarii Akademii (pokój 501, piętro V, pawilon A) na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91–726 Łódź
kancelaria

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH – KIERUNEK: RZEŹBA
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
18 września 2017 r. – 20 września 2017 r.
Sala 310, piętro III, pawilon A
WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA – KIERUNEK: GRAFIKA
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
18 września 2017 r. – 20 września 2017 r.
Sala 310, piętro III, pawilon A
WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU – KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
18 września 2017 r. – 20 września 2017 r.
Sala 310, piętro III, pawilon A
WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: WZORNICTWO
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
18 września 2017 r. – 20 września 2017 r.
Sala 310, piętro III, pawilon A

 

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
W RAMACH DODATKOWEGO NABORU
na studia I stopnia, Ii stopnia
na rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne I stopnia

 • Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, kierunek wzornictwo – pobierz (.pdf)

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Wydział Grafiki i Malarstwa, kierunek: grafika - pobierz (.pdf)
 • Wydział Tkaniny i Ubioru, kierunek: tkanina i ubiór- pobierz (.pdf)

Studia stacjonarne II stopnia

 • Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych, kierunek: rzeźba- pobierz (.pdf)
 • Wydział Sztuk Wizualnych kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych- pobierz (.pdf)
 • Wydział Tkaniny i Ubioru, kierunek: tkanina i ubiór- pobierz (.pdf)
 • Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, kierunek wzornictwo – pobierz (.pdf)
box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator