Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Uchwała - pobierz (.pdf)

  • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Grafiki i Malarstwa - Załącznik nr 1 – pobierz (.pdf)

  • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Malarstwa i Rysunku - Załącznik nr 2 – pobierz (.pdf)

  • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych - Załącznik nr 3 – pobierz (.pdf)

  • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Sztuk Wizualnych - Załącznik nr 4 – pobierz (.pdf)

  • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Tkaniny i Ubioru - Załącznik nr 5 – pobierz (.pdf)

  • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz - Załącznik nr 6 – pobierz (.pdf)

  • Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów będących obywatelami polskimi - Załącznik nr 7 – pobierz (.pdf)

  • Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów będących cudzoziemcami - Załącznik nr 8 – pobierz (.pdf)
informator