Limity przyjęć na niestacjonarne studia I i II stopnia

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku zatwierdził następujące limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 – pobierz (.pdf)


box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator