Informacje ogólne

Dni Otwarte 2018

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi serdecznie zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się 9 marca 2018 (piątek) w godz. 10.00–16.00 oraz 10 marca 2018 (sobota) w godz. 10.00–15.00.

Czytaj więcej...

Opłata rekrutacyjna w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 wynosi 150,00 zł.

Czytaj więcej...

Jaki kierunek studiów może wybrać kandydat

Oferta kierunków studiów w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Myślisz o podjęciu studiów?
Gdy znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, nie zwlekaj!

Czytaj więcej...

Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydział Sztuk Wizualnych, Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział ...

Czytaj więcej...

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada:

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Czytaj więcej...

Odbiór prac egzaminacyjnych przez kandydata

Kandydat na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przystępujący do wstępnych egzaminów praktycznych,zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez Wydziałową Komisję ds. Naboru Kandydatów.

Czytaj więcej...

Kandydaci niepełnosprawni

Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją ds. Naboru Kandydatów po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu rekrutacji (pokój 310) z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu.

Czytaj więcej...

Olimpijczycy

Zasady rekrutacji finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego określone są odrębną Uchwałą Senatu.

 

Czytaj więcej...

Zasady naboru na studia niestacjonarne

Przyjęcie na studia niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019 bez egzaminu wstępnego

Czytaj więcej...

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator