Informacje ogólne

Rekrutacja na kierunek malarstwo na rok akademicki 2017/2018 od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura wnętrz na rok akademicki 2017/2018

Czytaj więcej...

Dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 sierpnia 2017 roku uruchamia dodatkowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018.

Czytaj więcej...

Rekrutacja dodatkowa na rok akademicki 2017/2018 od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na kierunek malarstwo na rok akademicki 2017/2018 od 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Wysokość opłat za studia niestacjonarne

Czytaj więcej...

Uchwała Senatu nr 172/16/k12-16

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie:

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada:

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na niestacjonarne studia I i II stopnia

Czytaj więcej...

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator