Informacje ogólne

Wysokość opłat za studia niestacjonarne

Czytaj więcej...

Uchwała Senatu nr 172/16/k12-16

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie:

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada:

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na niestacjonarne studia I i II stopnia

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na stacjonarne studia I i II stopnia oraz stacjonarne studia jednolite magisterskie

Czytaj więcej...

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 został wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie:

Czytaj więcej...

Jaki kierunek studiów może wybrać kandydat

Oferta kierunków studiów na rok akademicki 2017/2018

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi będzie przeprowadzała nabór na rok akademicki 2017/2018 na następujące kierunki studiów:

Czytaj więcej...

Odbiór prac egzaminacyjnych przez kandydata

Kandydat na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przystępujący do wstępnych egzaminów praktycznych,zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez Wydziałową Komisję ds. Naboru Kandydatów.

Czytaj więcej...

Kandydaci niepełnosprawni

Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją ds. Naboru Kandydatów po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu rekrutacji (pokój 310) z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu.

Czytaj więcej...

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator