Kierunek Wzornictwo

WZORNICTWO

Kierunek Wzornictwo ze specjalnościami na I stopniu studiów: design i projektowanie komunikacji wizualnej oraz na II stopniu: projektowanie produktu i projektowanie systemów wizualnych, łączy w sobie technikę i sztukę. Celem studiów jest kształcenie projektantów potrafiących w sposób nowatorski opracować formę produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych. Dla wykonania doskonałego projektu niezwykle ważne jest zdobycie świadomości przebiegu całego procesu produkcyjnego danego przedmiotu. Wydział kształci projektantów, których zadaniem jest nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb funkcjonalnych, ale także pokonywanie istniejących barier społecznych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wzornictwa przedmiotów użytkowych zgodnie z najnowszymi trendami stylistycznymi.

Proces dydaktyczny realizowany na kierunku Wzornictwo skupia się na nauczaniu technologii materiałowej, technologii produkcyjnej, konstrukcji i modelowania oraz analizie budowy formy wzorniczej, ergonomii przedmiotu, metodyki projektowania i procesu wdrażania nowego projektu do produkcji.

Studenci kierunku Wzornictwo realizują nowatorskie pomysły, które niejednokrotnie zostają następnie wdrożone do produkcji. Nasi studenci są laureatami licznych konkursów i prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali i branżowych imprez targowych, już podczas studiów rozpoczynając współpracę z wieloma firmami produkcyjnymi.

STACJONARNE

studia I stopnia
design
projektowanie komunikacji wizualnej

studia II stopnia
projektowanie produktu
projektowanie systemów wizualnych

NOWOŚĆ!
Dla studentów na studiach II stopnia:
Pracownia projektowania przestrzeni i obiektów wirtualnych dla gier

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer