Kierunek Tkanina i Ubiór

Celem studiów na Kierunku Tkanina i Ubiór na Wydziale Tkaniny i Ubioru jest kształcenie designerów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy
i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych
i indywidualnej działalności twórczej w obszarze ubioru, biżuterii, tkaniny, tkaniny drukowanej.
Początki kształcenia na kierunku Tkanina i Ubiór sięgają roku 1946/47. Jako pierwszy w Polsce zaczął kształcić projektantów na potrzeby przemysłu włókienniczego i odzieżowego na poziomie akademickim.

Studia na kierunku tkanina i ubiór powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania mody i tkaniny. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze w postaci specjalistów i bazy warsztatowo-technicznej służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu. Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: tkaniny drukowanej; interdyscyplinarnych działań tekstylnych; tkaniny unikatowej; form złotniczych; biżuterii; emalii; tkaniny eksperymentalnej; obiektu do wnętrza, dywanu i gobelinu; tkaniny dekoracyjnej; papieru; ubioru; obuwia i galanterii skórzanej; ubioru dzianego; projektowania kostiumu scenicznego; ubioru sportowego i specjalistycznego; bielizny i ubioru rekreacyjnego.

Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizujące program w zakresie realizacyjno-technicznym.

Wydział oferuje również możliwość korzystania z szerokiej gamy warsztatów praktycznych: druku na tkaninie, warsztatów tkackich, krawieckich, dziewiarskich, realizacji biżuterii, technik emalierskich, obuwia i galanterii skórzanej, a ponadto laboratorium fotograficznego i warsztatów komputerowych.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia tkaniny; historia ubioru; historia biżuterii; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

Środowisko Łodzi, miasta historycznie związanego z przemysłem włókienniczym wspiera Akademię w organizacji prestiżowego konkursu Łódź Young Fashion 20187, w ramach którego odbędą się trzy konkursy: Łódź Young Fashion Award 2018; Ogólnopolski Konkurs "Złota Nitka" 2018, który w przeszłości został powołany do życia w Katedrze Ubioru oraz Gala Dyplomowa.

WspółpracujeMY z przemysłem oraz instytucjami kulturalnymi między innymi z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi m.in. w zakresie organizacji konkursu Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT, odbywającego się w ramach Międzynarodowego Triennale Tkaniny.

Wszystkie te działania sprzyjają pobudzaniu inwencji twórczej i aktywności młodych projektantów. Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem tkanin, ubioru, biżuterii, obuwia. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych. Absolwentami Kierunku Tkanina i Ubiór są m.in. Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski, Joanna Paradecka, Natalia Jaroszewska, Joanna Rusin, Agnieszka Czop, Aleksandra Richert, Klaudia Markiewicz, Ilona Majer i Rafał Michalak- twórcy marki MMC oraz wielu innych.

STACJONARNE
Kierunek TKANINA I UBIÓR
studia I i II stopnia

projektowanie ubioru
projektowanie biżuterii
projektowanie tkaniny
projektowanie tkaniny drukowanej

NIESTACJONARNE
Kierunek TKANINA I UBIÓR
studia I i II stopnia

projektowanie ubioru

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer