Kierunek Grafika

GRAFIKA

Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe na poziomie magisterskim w jednej z trzech specjalności: projektowanie graficzne, grafika warsztatowa lub multimedia.

Projektowanie graficzne – w programie studiów znajdują się ćwiczenia i wykłady z przedmiotów kierunkowych: od podstaw projektowania graficznego, typografii do pracowni dyplomujących: projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie opakowań, projektowanie informacji wizualnej, projektowanie plakatu, projektowanie grafiki multimedialnej, projektowanie krojów pism i liternictwa, projektowanie ilustracji. Ważnym uzupełnieniem umiejętności praktycznych jest wiedza teoretyczna z zakresu wybranych zagadnień historii grafiki projektowej. Studenci, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zapoznani zostają m.in. ze wszystkimi etapami kreacji komunikatu reklamowego, począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w nowoczesnych programach komputerowych i stacjach graficznych. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób zainteresowanych projektowaniem graficznym oraz szeroko pojętą grafiką reklamową, pracujących bądź pragnących w przyszłości pracować samodzielnie jako tzw. freelancerzy, a także w studiach projektowych, agencjach reklamowych, wydawnictwach czy instytucjach powiązanych z mediami.

Grafika warsztatowa – na program studiów składają się interesujące przedmioty realizowane w pracowniach: od podstaw grafiki warsztatowej do dyplomujących (litografia, techniki druku cyfrowego, sitodruk, druk wklęsły i wypukły), które umożliwiają zdobycie umiejętności manualnych i warsztatowych niezbędnych do przyszłej samodzielnej działalności artystycznej. Studia te kształcą całościowo: począwszy od technik klasycznych do technik druku cyfrowego. Program uzupełniony jest wiedzą teoretyczną z historii grafiki.

Multimedia – studenci poza przygotowaniem teoretycznym (historia nowych mediów) zyskują umiejętność obsługi najlepszych i w pełni profesjonalnych narzędzi informatycznych, a także kształcą umiejętności realizacji multimediów, organizacji i produkcji przedsięwzięć multimedialnych oraz tworzenia rysunku elektronicznego. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności wykorzystywania specyfiki i możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych, działania w środowisku komputerowych aplikacji multimedialnych, produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.

Na pierwszym i drugim roku studiów ważną rolę odgrywają obowiązkowe programy z przedmiotów ogólnoplastycznych: podstaw kompozycji i rzeźby, malarstwa i rysunku. W dalszych latach studiów są one kontynuowane na zasadach fakultatywnych. W czasie pięcioletniego okresu studiów uzupełnieniem wiedzy praktycznej są przedmioty realizujące zagadnienia teoretyczne, takie jak: aktualia sztuki, historia sztuki, estetyka, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, marketing, wybrane zagadnienia prawa autorskiego.

STACJONARNE
GRAFIKA (czas trwania 5 lat)
jednolite studia magisterskie

projektowanie graficzne
grafika warsztatowa
multimedia

NIESTACJONARNE
GRAFIKA
studia I i II stopnia

projektowanie graficzne

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer