Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

kierunek: fotografia i multimedia
NOWY KIERUNEK STUDIÓW

harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)

 

kierunek: grafika
harmonogram egzaminów wstępnych
na studia stacjonarne jednolite magisterskie – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)

 

kierunek: malarstwo
harmonogram egzaminów wstępnych
na studia stacjonarne jednolite magisterskie – pobierz (.pdf)

 

kierunek: rzeźba
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)

 

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)

 

kierunek: tkanina i ubiór
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)

 

kierunek: architektura wnętrz
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)

 

kierunek: wzornictwo
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne I stopnia – pobierz (.pdf)
harmonogram egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia – pobierz (.pdf)
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer