Terminy elektronicznej REJESTRACJI KANDYDATA NA STUDIA na rok akademicki 2017/2018

Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, jest zobowiązana do zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl.

Terminy rekrutacji on-line dotyczą terminów, kiedy kandydat będzie mógł wybrać drogą elektroniczną dany kierunek studiów na danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i formie kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie) w ASP w Łodzi.

W przypadku przeprowadzania przez uczelnię dodatkowej rekrutacji we wrześniu 2017 r., uczelnia poda do wiadomości terminy elektronicznej rekrutacji na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w dniu 31 lipca 2017 r.
Proszę pamiętać o ponownym wyborze w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kierunku studiów w danej formie studiów i formie kształcenia.

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA – KIERUNEK: GRAFIKA
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji Koniec rekrutacji
stacjonarne jednolite magisterskie 15 maja 2017 r. 02 czerwca 2017 r.
niestacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 04 lipca 2017 r.
niestacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 11 września 2017 r.

 

WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH - KIERUNEK: RZEŹBA
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji Koniec rekrutacji
stacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 15 czerwca 2017 r.
stacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 28 czerwca 2017 r.

 

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH – KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji Koniec rekrutacji
stacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 15 czerwca 2017 r.
stacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 22 czerwca 2017 r.

 

WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU – KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji Koniec rekrutacji
stacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 02 czerwca 2017 r.
stacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 28 czerwca 2017 r.
niestacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 04 lipca 2017 r.
niestacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 13 września 2017 r.

 

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji Koniec rekrutacji
stacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 15 czerwca 2017 r.
stacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 22 czerwca 2017 r.

 

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: WZORNICTWO
Forma studiów i forma kształcenia Początek rekrutacji Koniec rekrutacji
stacjonarne I stopnia 15 maja 2017 r. 15 czerwca 2017 r.
stacjonarne II stopnia 15 maja 2017 r. 22 czerwca 2017 r.

Terminy elektronicznej rekrutacji kandydata na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie na rok akademicki 2017/2018 – pobierz (.pdf)

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator