Opłata rekrutacyjna w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 wynosi 150,00 zł.

  1. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

  2. Rachunek bankowy wymieniony w punkcie 1 obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
    Osoby, które będą dokonywały opłaty rekrutacyjnej z innego rachunku niż w walucie PLN (zł), zobowiązane są przed numerem rachunku bankowego wpisać litery: PL oraz kod SWIFT GOSKPLPW.

  3. Opłatę rekrutacyjną na wybrany kierunek studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i formie kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie) należy wnieść najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Szczegóły dotyczące sposobu płatności i zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej znajdują się w Zarządzeniu nr 7/2018 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2018 roku – pobierz (.pdf)

informator