Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Polaków

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na studia stacjonarne I stopnia lub na studia stacjonarne jednolite magisterskie na rok akademicki 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na rok akademicki 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na studia niestacjonarne II stopnia na rok akademicki 2017/2018 – pobierz (.pdf)


Zaświadczenie (wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia) dla osób, które ukończyły studia I stopnia w innej uczelni niż ASP w Łodzi – pobierz (.pdf)


Terminy i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski na rok akademicki 2017/2018pobierz (.pdf)

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator