Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura wnętrz na rok akademicki 2017/2018

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 7 września 2017 roku uruchamia dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura wnętrz.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji i wybrać kierunek studiów w terminie od 07.09.2017 r. do 17.09.2017 r.
Egzaminy wstępne odbędą się we wrześniu 2017 r. – zobacz harmonogram egzaminów wstępnych

Dokumenty rekrutacyjne składają wszyscy kandydaci.

Kandydat składa osobiście dokumenty rekrutacyjne w dniu egzaminu wstępnego (przegląd prac) tj. 25 września 2017 r. w sali 301, piętro III, pawilon A (w przypadku Polaków) oraz w sali 310, piętro III, pawilon A (w przypadku cudzoziemców).

Składając dokumenty rekrutacyjne, kandydat ma obowiązek okazać dowód osobisty (lub paszport) oraz oryginał świadectwa dojrzałości.


 

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator