Odbiór prac egzaminacyjnych przez kandydata

Kandydat na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przystępujący do wstępnych egzaminów praktycznych,zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez Wydziałową Komisję ds. Naboru Kandydatów.

Wydział Tkaniny i Ubioru

Studia stacjonarne I stopnia/niestacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia/niestacjonarne II stopnia, kierunek: tkanina i ubiór

Oryginalne egzemplarze prac, wykonane podczas egzaminu praktycznego, będą wydawane przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów w dniach 27 października 2017 r., 28 października 2017 r., 18 listopada 2017 r., 19 listopada 2017 r. w sali 21 (budynek ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi – parter, pawilon B) w godzinach 10:00 – 15:00.

Jeżeli oryginalne egzemplarze prac nie zostaną odebrane przez kandydata w wyżej wskazanym terminie, prace zostaną zniszczone.

 

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator