TERMINY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI KANDYDATA
NA STUDIA I STOPNIA, STUDIA II STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, jest zobowiązana:

  • zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl
  • wybrać kierunek studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i na danym poziomie studiów (studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie).

Data podana jako koniec rekrutacji on-line jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów.

 

KIERUNEK: FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line
Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne II stopnia 27 czerwca 2019 r. 11 września 2019 r.

 

KIERUNEK: GRAFIKA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
niestacjonarne II stopnia 13 maja 2019 r. 10 września 2019 r.

 


DODATKOWA REKRUTACJA – EGZAMINY WSTĘPNE WE WRZEŚNIU

 

KIERUNEK: GRAFIKA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
niestacjonarne I stopnia 1 sierpnia 2019 r. 11 września 2019 r.

 

KIERUNEK: MALARSTWO (PROFIL PRAKTYCZNY)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne jednolite magisterskie 1 sierpnia 2019 r. 11 września 2019 r.

 

KIERUNEK: RZEŹBA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne I stopnia 1 sierpnia 2019 r. 13 września 2019 r.
stacjonarne II stopnia 1 sierpnia 2019 r. 11 września 2019 r.

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
(PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne II stopnia 1 sierpnia 2019 r. 11 września 2019 r.

 

KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
niestacjonarne I stopnia 1 sierpnia 2019 r. 18 września 2019 r.
niestacjonarne II stopnia 1 sierpnia 2019 r. 16 września 2019 r.

 

KIERUNEK: WZORNICTWO (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Forma i poziom studiów Początek rekrutacji on-line Koniec rekrutacji on-line
stacjonarne I stopnia 1 sieprnia 2019 r. 13 września 2019 r.
stacjonarne II stopnia 1 sierpnia 2019 r. 11 września 2019 r.
190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer